Bán
Dập lỗ Kw-trio 9060 (10 tờ)
28.000,00 ₫ 28000.0 VND
Bán
Dập ghim Max số 10 HD10N ( thân nhựa)
28.000,00 ₫ 28000.0 VND
Bán
Dập ghim Plus số 10 0 10E/15 tờ
27.500,00 ₫ 27500.0 VND
Bán
Dập ghim thân sắt Deli 224 (260)
26.500,00 ₫ 26500.0 VND
Bán
Dập ghim Double A số 10 thân nhựa 16 tờ
25.000,00 ₫ 25000.0 VND
Bán
Thanh cài ACCO Inox
24.000,00 ₫ 24000.0 VND
Bán
Ghim dập KW - Trio 23/20
24.000,00 ₫ 24000.0 VND
Bán
Ghim dập Max Vaimo 80 No.11-10mm 91023
23.000,00 ₫ 23000.0 VND
Bán
Kẹp bướm đen 32mm Deli (12 chiếc/hộp)
22.000,00 ₫ 22000.0 VND
Bán
Dập ghim Kangaro Icon số 10 384556
22.000,00 ₫ 22000.0 VND
Bán
Dập ghim số 10 Kw-trio 5106 (10 tờ)
22.000,00 ₫ 22000.0 VND
Bán
Ghim dập KW - Trio 23/17
22.000,00 ₫ 22000.0 VND
Bán
Kẹp bướm 51mm Slecho (60 hộp/thùng)
21.500,00 ₫ 21500.0 VND
Bán
Kẹp bướm Double Clip 51mm (hộp 12 cái)
21.500,00 ₫ 21500.0 VND
Bán
Ghim dập KW - Trio 23/15
20.500,00 ₫ 20500.0 VND
Bán
Dập ghim số 10 mini 222
20.000,00 ₫ 20000.0 VND
Bán
Ghim dập KW - Trio 23/13
17.000,00 ₫ 17000.0 VND
Bán
Kẹp bướm 41mm Double A (12 chiếc/hộp)
16.900,00 ₫ 16900.0 VND
Bán
Thanh cài ACCO nhựa Unicorn
16.500,00 ₫ 16500.0 VND