Bán
Kẹp bướm đen 25mm Deli (12 chiếc/hộp)
15.000,00 ₫ 15000.0 VND
Bán
Ghim dập KW - Trio 23/10
15.000,00 ₫ 15000.0 VND
Bán
Kẹp bướm 41mm Slecho (108 hộp/thùng)
13.700,00 ₫ 13700.0 VND
Bán
Kẹp bướm Double Clip 41mm (hộp 12 cái)
13.700,00 ₫ 13700.0 VND
Bán
Ghim dập KW - Trio 23/8
13.000,00 ₫ 13000.0 VND
Bán
Ghim dập số 3 Max 24/6 90112
12.000,00 ₫ 12000.0 VND
Bán
Ghim cài nhọn deli 0023
10.800,00 ₫ 10800.0 VND
Bán
Ghim mũ Inox deli 022 (100 chiếc/ hộp)
10.500,00 ₫ 10500.0 VND
Bán
Gỡ ghim Deli 0232 (ghim 10)
10.500,00 ₫ 10500.0 VND
Bán
Kẹp bướm 32mm Slecho (12 chiếc/hộp)
9.500,00 ₫ 9500.0 VND
Bán
Ghim dập số 3 Plus
9.200,00 ₫ 9200.0 VND
Bán
Ghim mũ nhựa màu Deli(0021)
9.100,00 ₫ 9100.0 VND
Bán
Gỡ ghim (Dearmar SR02) Egle 1029
8.000,00 ₫ 8000.0 VND
Bán
Ghim cài màu Deli 100pcs/Hop (0024)
8.000,00 ₫ 8000.0 VND