Bán
Dập lỗ Hand 970 20 tờ
62.000,00 ₫ 62000.0 VND
Bán
Dập lỗ Hand 971 50 tờ
310.000,00 ₫ 310000.0 VND
Bán
Dập lỗ Deli 124 (12 tờ)
45.000,00 ₫ 45000.0 VND
Bán
Dập lỗ Deli 0150 (150 tờ)
1.350.000,00 ₫ 1350000.0 VND
Bán
Dập lỗ Kw-trio 933 (190 tờ)
1.500.000,00 ₫ 1500000.0 VND
Bán
Dập lỗ Kw-trio 9550 (300 tờ)
2.520.000,00 ₫ 2520000.0 VND
Bán
Dập lỗ Kw-trio 938 (100 tờ)
978.000,00 ₫ 978000.0 VND
Bán
Dập lỗ Kw-trio 952 (150 tờ)
1.345.000,00 ₫ 1345000.0 VND
Bán
Dập lỗ Stacom C207 (50 tờ)
115.000,00 ₫ 115000.0 VND
Bán
Dập lỗ Stacom C206 A (40 tờ)
92.000,00 ₫ 92000.0 VND
Bán
Dập lỗ Stacom C203 (20 tờ)
65.000,00 ₫ 65000.0 VND
Bán
Dập lỗ Stacom C202 (15 tờ)
55.000,00 ₫ 55000.0 VND
Bán
Dập lỗ Deli 0125 (20 tờ)
78.000,00 ₫ 78000.0 VND
Bán
Dập lỗ Deli 0130 (100 tờ)
650.000,00 ₫ 650000.0 VND
Bán
Dập lỗ Deli 0102 (20 tờ)
67.000,00 ₫ 67000.0 VND
Bán
Dập lỗ Deli 117 (35 tờ)
135.000,00 ₫ 135000.0 VND
Bán
Dập lỗ Kw-trio 9060 (10 tờ)
28.000,00 ₫ 28000.0 VND
Bán
Dập lỗ trung Genmes 9730 (20 tờ)
52.000,00 ₫ 52000.0 VND
Bán
Kẹp bướm 41mm Double A (12 chiếc/hộp)
16.900,00 ₫ 16900.0 VND