Bán
Dập ghim Max HD-50R (30 tờ)
128.000,00 ₫ 128000.0 VND
Bán
Dập ghim thân sắt Deli 224 (260)
26.500,00 ₫ 26500.0 VND
Bán
Dập ghim Kangaro Icon số 10 384556
22.000,00 ₫ 22000.0 VND
Bán
Dập ghim Kw-trio 50LA (240 tờ L1)
420.000,00 ₫ 420000.0 VND
Bán
Dập ghim đại Kantex HD1224 (240 tờ)
650.000,00 ₫ 650000.0 VND
Bán
Dập ghim Deli 0385 (210 tờ)
420.000,00 ₫ 420000.0 VND
Bán
Dập ghim Egle 939 (200 tờ)
320.000,00 ₫ 320000.0 VND
Bán
Dập ghim Plus không chân ghim SL106A
99.000,00 ₫ 99000.0 VND
Bán
Dập ghim Kw-trio 5000 (240 tờ)
1.650.000,00 ₫ 1650000.0 VND
Bán
Dập ghim Deli 306 (25 tờ)
43.000,00 ₫ 43000.0 VND
Bán
Dập ghim số 3 Deli 0316
48.000,00 ₫ 48000.0 VND
Bán
Dập ghim Deli đại 210 tờ (0393)
420.000,00 ₫ 420000.0 VND
Bán
Dập ghim đại Kw-trio 50LA/240tờ
415.000,00 ₫ 415000.0 VND
Bán
Dập ghim đại Kw-trio 50SA/100tờ
320.000,00 ₫ 320000.0 VND
Bán
Dập ghim số 10 Kw-trio 5106 (10 tờ)
22.000,00 ₫ 22000.0 VND
Bán
Dập ghim đại Plus 2-130tờ
1.650.000,00 ₫ 1650000.0 VND