Bán
Dập ghim số 10 Plus ST-010X
35.000,00 ₫ 35000.0 VND
Bán
Dập ghim số 10 Plus (kèm 2 hộp ghim)
35.000,00 ₫ 35000.0 VND
Bán
Dập lỗ KW TRIO 9670 (70tờ)
310.000,00 ₫ 310000.0 VND
Bán
Dập lỗ Deli 0104 (40 tờ)
92.000,00 ₫ 92000.0 VND
Bán
Dập lỗ KW TRIO 978 (35 - 40tờ)
100.000,00 ₫ 100000.0 VND
Bán
Dập lỗ KW TRIO 912 (16 tờ)
50.500,00 ₫ 50500.0 VND
Bán
Dập lỗ Eagle 837 (20 tờ)
45.000,00 ₫ 45000.0 VND
Bán
Thanh cài ACCO Inox
24.000,00 ₫ 24000.0 VND
Bán
Thanh cài ACCO nhựa Unicorn
16.500,00 ₫ 16500.0 VND
Bán
Kẹp bướm Double Clip 51mm (hộp 12 cái)
21.500,00 ₫ 21500.0 VND
Bán
Kẹp bướm Double Clip 41mm (hộp 12 cái)
13.700,00 ₫ 13700.0 VND
Bán
Ghim mũ nhựa màu Deli(0021)
9.100,00 ₫ 9100.0 VND
Bán
Ghim cài màu Deli 100pcs/Hop (0024)
8.000,00 ₫ 8000.0 VND
Bán
Ghim cài C82
4.000,00 ₫ 4000.0 VND
Bán
Ghim cài C32
3.500,00 ₫ 3500.0 VND