Bán
Ghim dập bấm gỗ 13/8 Việt Đức
52.000,00 ₫ 52000.0 VND
Bán
Dập lỗ KW TRIO 912 (16 tờ)
50.500,00 ₫ 50500.0 VND
Bán
Dập ghim số 3 Deli 0316
48.000,00 ₫ 48000.0 VND
Bán
Dập ghim Deli xoay 3 chiều 25 tờ (041
47.500,00 ₫ 47500.0 VND
Bán
Dập lỗ Deli 124 (12 tờ)
45.000,00 ₫ 45000.0 VND
Bán
Kẹp bướm màu 32mm Deli (24 chiếc/hộp)
45.000,00 ₫ 45000.0 VND
Bán
Dập lỗ Eagle 837 (20 tờ)
45.000,00 ₫ 45000.0 VND
Bán
Kẹp bướm màu 15mm Deli (60 chiếc/hộp)
43.000,00 ₫ 43000.0 VND
Bán
Dập ghim Deli 306 (25 tờ)
43.000,00 ₫ 43000.0 VND
Bán
Kẹp bướm màu 19mm Deli (40 chiếc/hộp)
35.000,00 ₫ 35000.0 VND
Bán
Kẹp bướm đen 41mm Deli (12 chiếc/hộp)
35.000,00 ₫ 35000.0 VND
Bán
Dập ghim số 10 Plus ST-010X
35.000,00 ₫ 35000.0 VND
Bán
Dập ghim số 10 Plus (kèm 2 hộp ghim)
35.000,00 ₫ 35000.0 VND
Bán
Ghim dập gù Max 2115
34.500,00 ₫ 34500.0 VND
Bán
Dập ghim deli 0229 10 tờ
30.000,00 ₫ 30000.0 VND
Bán
Ghim dập deli 23/23
29.000,00 ₫ 29000.0 VND
Bán
Ghim dập KW - Trio 23/23
29.000,00 ₫ 29000.0 VND