Bán
Dập lỗ Deli 117 (35 tờ)
135.000,00 ₫ 135000.0 VND
Bán
Dập ghim Max HD-50R (30 tờ)
128.000,00 ₫ 128000.0 VND
Bán
Dập lỗ Stacom C207 (50 tờ)
115.000,00 ₫ 115000.0 VND
Bán
Dập lỗ KW TRIO 978 (35 - 40tờ)
100.000,00 ₫ 100000.0 VND
Bán
Dập ghim Plus không chân ghim SL106A
99.000,00 ₫ 99000.0 VND
Bán
Dập lỗ Stacom C206 A (40 tờ)
92.000,00 ₫ 92000.0 VND
Bán
Dập lỗ Deli 0104 (40 tờ)
92.000,00 ₫ 92000.0 VND
Bán
Dập lỗ Deli 0125 (20 tờ)
78.000,00 ₫ 78000.0 VND
Bán
Kẹp bướm màu 41mm Deli (24 chiếc/hộp)
76.000,00 ₫ 76000.0 VND
Bán
Dập lỗ Deli 0102 (20 tờ)
67.000,00 ₫ 67000.0 VND
Bán
Dập lỗ Stacom C203 (20 tờ)
65.000,00 ₫ 65000.0 VND
Bán
Dập lỗ Hand 970 20 tờ
62.000,00 ₫ 62000.0 VND
Bán
Kẹp bướm màu 25mm Deli (48 chiếc/hộp)
60.000,00 ₫ 60000.0 VND
Bán
Dập lỗ Stacom C202 (15 tờ)
55.000,00 ₫ 55000.0 VND
Bán
Kẹp bướm màu 51mm Deli (12 chiếc/hộp)
55.000,00 ₫ 55000.0 VND
Bán
Dập lỗ trung Genmes 9730 (20 tờ)
52.000,00 ₫ 52000.0 VND