Bán
Dập lỗ Kw-trio 9550 (300 tờ)
2.520.000,00 ₫ 2520000.0 VND
Bán
Dập ghim Kw-trio 5000 (240 tờ)
1.650.000,00 ₫ 1650000.0 VND
Bán
Dập ghim đại Plus 2-130tờ
1.650.000,00 ₫ 1650000.0 VND
Bán
Dập lỗ Kw-trio 933 (190 tờ)
1.500.000,00 ₫ 1500000.0 VND
Bán
Dập lỗ Deli 0150 (150 tờ)
1.350.000,00 ₫ 1350000.0 VND
Bán
Dập lỗ Kw-trio 952 (150 tờ)
1.345.000,00 ₫ 1345000.0 VND
Bán
Dập lỗ Kw-trio 938 (100 tờ)
978.000,00 ₫ 978000.0 VND
Bán
Dập lỗ Deli 0130 (100 tờ)
650.000,00 ₫ 650000.0 VND
Bán
Dập ghim đại Kantex HD1224 (240 tờ)
650.000,00 ₫ 650000.0 VND
Bán
Máy tính Casio JS 20TS 12 số bảo hành 2 năm
630.000,00 ₫ 630000.0 VND
Bán
Casio JS 40TS (40B) 14 số bảo hành 2 năm
630.000,00 ₫ 630000.0 VND
Bán
Bìa mica A1
620.000,00 ₫ 620000.0 VND
Bán
Giấy cuộn xi măng khổ A0 (12kg/cuộn)
600.000,00 ₫ 600000.0 VND
Bán
Máy tính casio DM-1400B
550.000,00 ₫ 550000.0 VND
Bán
Máy tính Casio Fx 570 VN Plus
450.000,00 ₫ 450000.0 VND
Bán
USB 32G Kingston
430.000,00 ₫ 430000.0 VND
Bán
Cáp USB tO LPT(1284)Unitek Y-120 25 chân
420.000,00 ₫ 420000.0 VND
Bán
Cáp USB tO LPT(1284)Unitek Y-120 36 chân
420.000,00 ₫ 420000.0 VND
Bán
Pin máy ảnh canon NB-8L 3.6V
420.000,00 ₫ 420000.0 VND