Bán
Dây thẻ lụa 1.5cm xanh lá
7.600,00 ₫ 7600.0 VND
Bán
Thẻ tên nhân viên mạ bạc 70x25 mm
40.000,00 ₫ 40000.0 VND
Bán
Dây thẻ lụa 1,5 cm móc giọt lệ cam
6.000,00 ₫ 6000.0 VND
Bán
Dây thẻ lụa 1 cm móc giọt lệ đỏ
3.000,00 ₫ 3000.0 VND
Bán
Thẻ đứng da (6.5*9.5 cm) xanh
4.000,00 ₫ 4000.0 VND
Bán
Thẻ ngang da (6.5*9.5 cm) xanh
4.000,00 ₫ 4000.0 VND
Bán
Dây thẻ lụa 1cm móc nhựa màu đỏ
3.000,00 ₫ 3000.0 VND
Bán
Dây thẻ lụa 1.5cm móc săt đỏ
6.000,00 ₫ 6000.0 VND
Bán
Dây thẻ lụa 1cm móc nhựa ghi
3.000,00 ₫ 3000.0 VND
Bán
Dây thẻ lụa móc nhựa màu nâu
3.000,00 ₫ 3000.0 VND
Bán
Kẹp thẻ nhựa (có móc nhựa)
2.000,00 ₫ 2000.0 VND
Bán
Dây thẻ lụa móc nhựa vàng
3.000,00 ₫ 3000.0 VND
Bán
Dây thẻ móc tròn
6.000,00 ₫ 6000.0 VND
Bán
Thẻ đứng TL304 (11*16.2 cm)
5.000,00 ₫ 5000.0 VND
Bán
Kẹp thẻ sắt
5.000,00 ₫ 5000.0 VND
Bán
Dây củ rút (dây thẻ rút)
10.500,00 ₫ 10500.0 VND
Bán
Mặt thẻ cài ngang trong+kẹp
3.000,00 ₫ 3000.0 VND
Bán
Kẹp thẻ Shuter
3.000,00 ₫ 3000.0 VND
Bán
Thẻ đứng TL107 (6*10 cm )
3.000,00 ₫ 3000.0 VND