Bán
Dập ghim Max số 10 HD10N ( thân nhựa)
28.000,00 ₫ 28000.0 VND
Bán
Dập ghim Plus không chân ghim SL106A
99.000,00 ₫ 99000.0 VND
Bán
Dập ghim Plus số 10 0 10E/15 tờ
27.500,00 ₫ 27500.0 VND
Bán
Dập ghim số 10 Kw-trio 5106 (10 tờ)
22.000,00 ₫ 22000.0 VND
Bán
Dập ghim số 10 mini 222
20.000,00 ₫ 20000.0 VND
Bán
Dập ghim số 10 Plus (kèm 2 hộp ghim)
35.000,00 ₫ 35000.0 VND
Bán
Dập ghim số 10 Plus ST-010X
35.000,00 ₫ 35000.0 VND
Bán
Dập ghim số 3 Deli 0316
48.000,00 ₫ 48000.0 VND
Bán
Dập ghim thân sắt Deli 224 (260)
26.500,00 ₫ 26500.0 VND
Bán
Dập lỗ Deli 0102 (20 tờ)
67.000,00 ₫ 67000.0 VND
Bán
Dập lỗ Deli 0104 (40 tờ)
92.000,00 ₫ 92000.0 VND
Bán
Dập lỗ Deli 0125 (20 tờ)
78.000,00 ₫ 78000.0 VND
Bán
Dập lỗ Deli 0130 (100 tờ)
650.000,00 ₫ 650000.0 VND
Bán
Dập lỗ Deli 0150 (150 tờ)
1.350.000,00 ₫ 1350000.0 VND
Bán
Dập lỗ Deli 117 (35 tờ)
135.000,00 ₫ 135000.0 VND
Bán
Dập lỗ Deli 124 (12 tờ)
45.000,00 ₫ 45000.0 VND
Bán
Dập lỗ Eagle 837 (20 tờ)
45.000,00 ₫ 45000.0 VND