Bán
Ghim dập số 10 Double A
2.700,00 ₫ 2700.0 VND
Bán
Ghim cài C62
2.800,00 ₫ 2800.0 VND
Bán
Ghim dập số 10 Deli
3.000,00 ₫ 3000.0 VND
Bán
Ghim dập số 10 Max (20h/hộp to)
3.200,00 ₫ 3200.0 VND
Bán
Ghim dập số 10 Plus
3.300,00 ₫ 3300.0 VND
Bán
Kẹp bướm 15mm Slecho (12 chiếc/hộp)
3.500,00 ₫ 3500.0 VND
Bán
Ghim cài tam giác Plus
3.500,00 ₫ 3500.0 VND
Bán
Ghim cài C32
3.500,00 ₫ 3500.0 VND
Bán
Kẹp bướm 19mm Slecho (12 chiếc/hộp)
4.000,00 ₫ 4000.0 VND
Bán
Ghim cài C82
4.000,00 ₫ 4000.0 VND
Bán
Ghim dập 24/6 Deli 0012
5.000,00 ₫ 5000.0 VND
Bán
Ghim dập 23/10 Deli
5.200,00 ₫ 5200.0 VND
Bán
Ghim dập KW - Trio 24/6
5.500,00 ₫ 5500.0 VND
Bán
Kẹp bướm 25mm Slecho (12 chiếc/hộp)
7.500,00 ₫ 7500.0 VND