Tomy A4 số 147 (48*34mm*32 miếng*100 tờ/tập)

140.000,00 ₫ 140000.0 VND

140.000,00 ₫

Thêm vào Giỏ

Decal bế sẵn nhiều kích thước, 1 hộp 100 tờ A4

Đóng gói: 20 tờ/ xấp, 5 xấp/hộp

Q4qaMA_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg* Có nhiều cỡ tem khác nhau tương ứng với các số:

Mẫu 125: 2 tem/ 1 tờ A4 kích thước 206x 145mm
- Mẫu 126: 4 tem/ 1 tờ A4 kích thước 102 x 143mm
- Mẫu 127: 6 tem/ 1 tờ A4 kích thước 100x 94mm
- Mẫu 128: 8 tem/ 1 tờ A4 kích thước 100 x 72mm
- Mẫu 129: 10 tem/ 1 tờ A4 kích thước 98 x 56mm
- Mẫu 130: 12 tem/ 1 tờ A4 kích thước 101×47mm
- Mẫu 131: 14 tem/ 1 tờ A4 kích thước 98 x 40mm
- Mẫu 132: 48 tem/ 1 tờ A4 kích thước 45.7 x21.2mm
- Mẫu 133: 16 tem/ 1 tờ A4 kích thước 101 x 36mm
- Mẫu 134: 30 tem/ 1 tờ A4 kích thước 98 x 18mm
- Mẫu 135: 21 tem/ 1 tờ A4 kích thước 66 x 40mm
- Mẫu 136: 24 tem/ 1 tờ A4 kích thước 70 x 35mm
- Mẫu 137: 40 tem/ 1 tờ A4 kích thước 50×28mm
- Mẫu 138: 100 tem/ 1 tờ A4 kích thước 40 x 14mm
- Mẫu 139: 42 tem/ 1 tờ A4 kích thước 70 x 20mm
- Mẫu 140: 80 tem/1 tờ A4 kích thước 38 x 17mm
- Mẫu 141: 64 tem/ 1 tờ A4 kích thước 45.7 x 16.9mm
- Mẫu 143: 44 tem/ 1 tờ A4 kích thước 48 x 25mm
- Mẫu 144: 30 tem/ 1 tờ A4 kích thước 67x 28mm
- Mẫu 145: 65 tem/ 1 tờ A4 kích thước 38x 21mm
- Mẫu 146: 180 tem/ 1 tờ A4 kích thước 20×15mm
- Mẫu 147: 32 tem/ 1 tờ A4 kích thước 48×34mm
- Mẫu 148: 33 tem/ 1 tờ A4 kích thước 66 x 25mm
- Mẫu 149: 18 tem/ 1 tờ A4 kích thước 68 x 40mm


Cam kết 30 ngày hoàn tiền
Miễn phí Giao hàng tại VN.
Mua ngay, nhận trong 2 days