Bán
Kéo y tế
75.000,00 ₫ 75000.0 VND
Bán
Kéo cắt thịt gà
72.000,00 ₫ 72000.0 VND
Bán
Kéo văn phòng 180mm B190 Batos
17.000,00 ₫ 17000.0 VND
Bán
Kéo đen cán bọc nhựa 21Cm
55.000,00 ₫ 55000.0 VND
Bán
Kéo bấm chỉ
10.000,00 ₫ 10000.0 VND
Bán
Kéo thủ công an toàn
11.000,00 ₫ 11000.0 VND
Bán
Kéo đồi mồi TC120
9.000,00 ₫ 9000.0 VND
Bán
Kéo văn phòng 180mm Shuter A009
17.000,00 ₫ 17000.0 VND
Bán
Kéo văn phòng 190mm Deli 6001
29.500,00 ₫ 29500.0 VND
Bán
Kéo văn phòng 180mm Comix B2716
17.500,00 ₫ 17500.0 VND
Bán
Kéo văn phòng 210mm S100
17.000,00 ₫ 17000.0 VND
Bán
Kéo văn phòng 178mm Deli 6026
24.000,00 ₫ 24000.0 VND
Bán
Kéo văn phòng 135mm S008
12.000,00 ₫ 12000.0 VND
Bán
Kéo văn phòng Deli 6010 (210mm)
26.000,00 ₫ 26000.0 VND
Bán
Kéo văn phòng Deli 6009 (180mm)
17.000,00 ₫ 17000.0 VND