Bán
Lưỡi dao đục lỗ 933
265.000,00 ₫ 265000.0 VND
Bán
Dao trổ to 2 lưỡi Stacom E102
28.000,00 ₫ 28000.0 VND
Bán
Dao trổ to đại Deli 2042 (0.5*18*100 mm)
29.000,00 ₫ 29000.0 VND
Bán
Lưỡi dao trổ Deli 2012 (0.4*9*80 mm)
17.500,00 ₫ 17500.0 VND
Bán
Dao trổ nhỏ Deli 2053 (0.4*9*80 mm)
15.000,00 ₫ 15000.0 VND
Bán
Lưỡi dao trổ SDI to
13.000,00 ₫ 13000.0 VND
Bán
Lưỡi dao trổ SDI nhỏ
9.500,00 ₫ 9500.0 VND
Bán
Dao trổ Deli 2061(0,5*18*100mm)
25.000,00 ₫ 25000.0 VND
Bán
Dao Trổ Deli 2031( 0,4*9*80mm)
22.000,00 ₫ 22000.0 VND
Bán
Dao trổ SDI to 0423
23.000,00 ₫ 23000.0 VND
Bán
Dao trổ SDI nhỏ 0404
12.000,00 ₫ 12000.0 VND