Bán
Băng dính 2 mặt 1.5cm dày đại
5.000,00 ₫ 5000.0 VND
Bán
Băng dính 2 mặt 1cm dày đại
3.500,00 ₫ 3500.0 VND
Bán
Băng dính xốp 2.5cm đen
18.000,00 ₫ 18000.0 VND
Bán
Băng dính xốp 1.8cm đen
13.000,00 ₫ 13000.0 VND
Bán
Băng dính 2 mặt 5cm dày
13.000,00 ₫ 13000.0 VND
Bán
Băng dính 2 mặt 2cm dày
7.000,00 ₫ 7000.0 VND
Bán
Băng dính 2 mặt 2.5cm (12 cuộn/cây)
3.500,00 ₫ 3500.0 VND
Bán
Băng dính 2 mặt 1.5cm (20 cuộn/cây)
2.400,00 ₫ 2400.0 VND
Bán
Băng dính 2 mặt 0.5cm (dày)
1.800,00 ₫ 1800.0 VND
Bán
Băng dính xốp 2 mặt 5cm
23.500,00 ₫ 23500.0 VND
Bán
Băng dính xốp vàng 2 mặt 2cm (12c/cây)
11.000,00 ₫ 11000.0 VND
Bán
Băng dính 2 mặt 5cm
7.000,00 ₫ 7000.0 VND
Bán
Băng dính 2 mặt 2 cm
3.200,00 ₫ 3200.0 VND
Bán
Băng dính 2 mặt 1 cm
1.600,00 ₫ 1600.0 VND