Bán
Thanh cài ACCO nhựa Unicorn
16.500,00 ₫ 16500.0 VND
Bán
Thanh cài ACCO Inox
24.000,00 ₫ 24000.0 VND
Bán
Kẹp bướm màu 51mm Deli (12 chiếc/hộp)
55.000,00 ₫ 55000.0 VND
Bán
Kẹp bướm màu 41mm Deli (24 chiếc/hộp)
76.000,00 ₫ 76000.0 VND
Bán
Kẹp bướm màu 32mm Deli (24 chiếc/hộp)
45.000,00 ₫ 45000.0 VND
Bán
Kẹp bướm màu 25mm Deli (48 chiếc/hộp)
60.000,00 ₫ 60000.0 VND
Bán
Kẹp bướm màu 19mm Deli (40 chiếc/hộp)
35.000,00 ₫ 35000.0 VND
Bán
Kẹp bướm màu 15mm Deli (60 chiếc/hộp)
43.000,00 ₫ 43000.0 VND
Bán
Kẹp bướm Double Clip 51mm (hộp 12 cái)
21.500,00 ₫ 21500.0 VND
Bán
Kẹp bướm Double Clip 41mm (hộp 12 cái)
13.700,00 ₫ 13700.0 VND
Bán
Kẹp bướm đen 41mm Deli (12 chiếc/hộp)
35.000,00 ₫ 35000.0 VND
Bán
Kẹp bướm đen 32mm Deli (12 chiếc/hộp)
22.000,00 ₫ 22000.0 VND
Bán
Kẹp bướm đen 25mm Deli (12 chiếc/hộp)
15.000,00 ₫ 15000.0 VND