Sale
Bìa mica A1
620,000.00 ₫ 620000.0 VND
Sale
Giấy cuộn xi măng khổ A0 (12kg/cuộn)
600,000.00 ₫ 600000.0 VND
Sale
Giấy in vi tính 3 liên (240*279 mm) T-H-X
380,000.00 ₫ 380000.0 VND
Sale
Giấy in vi tính 2 liên (240*279 mm) WP/ T-H
380,000.00 ₫ 380000.0 VND
Sale
Giấy in vi tính 2 liên A5 (210*279 mm)
360,000.00 ₫ 360000.0 VND
Sale
Giấy in vi tính 3 liên (210*279 mm) WPY/ T-H-V
360,000.00 ₫ 360000.0 VND
Sale
Giấy in vi tính 3 liên A5 (210*279 mm) T-H-V
360,000.00 ₫ 360000.0 VND
Sale
Giấy in vi tính 3 liên (210*279mm) WPB-T-H-X
360,000.00 ₫ 360000.0 VND
Sale
Giấy in vi tính 2 liên (210*279 mm) W,P
360,000.00 ₫ 360000.0 VND
Sale
Giấy in vi tính 1 liên khổ A3
350,000.00 ₫ 350000.0 VND
Sale
Bìa mica A2
320,000.00 ₫ 320000.0 VND
Sale
Khay chặn giấy ăn Ikea Knyck
300,000.00 ₫ 300000.0 VND
Sale
Giấy in vi tính 1 liên A5 (210*279 mm)
255,000.00 ₫ 255000.0 VND
Sale
Hộp đựng giấy vs Công nghiệp
250,000.00 ₫ 250000.0 VND
Sale
Giấy cuộn A0 lõi 7.5cm ĐL100
245,000.00 ₫ 245000.0 VND
Sale
Giấy cuộn A0 HP lõi 7.5cm ĐL 80
245,000.00 ₫ 245000.0 VND
Sale
Giấy cuộn A0 HP lõi 5.5cm ĐL 100
245,000.00 ₫ 245000.0 VND
Sale
Giấy cuộn A0 ĐL120 lõi 5.5
240,000.00 ₫ 240000.0 VND
Sale
Giấy Cuộn A0 lõi 5.5cm ĐL 80
240,000.00 ₫ 240000.0 VND